خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز  28 ساعت کد 92504036

آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز 28 ساعت کد 92504036

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز کد دوره: 92504036 ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اخلاق فردی اجتماعی اداری 20 ساعت کد 91301265

اخلاق فردی اجتماعی اداری 20 ساعت کد 91301265

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون اخلاق فردی اجتماعی اداری کد دوره: 91301265 ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
هوشمند سازی مدارس 40 ساعت کد 92002566

هوشمند سازی مدارس 40 ساعت کد 92002566

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون هوشمند سازی مدارس کد دوره: 92002566 مدت دوره: ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
حقوق شهروندی در نظام اداری 8 ساعت کد 99505911

حقوق شهروندی در نظام اداری 8 ساعت کد 99505911

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری کد دوره: 99505911 ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 16 ساعت کد 91707373

قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 16 ساعت کد 91707373

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کد دوره: ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15