خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
اخلاق فردی اجتماعی اداری 20 ساعت کد 91301265

اخلاق فردی اجتماعی اداری 20 ساعت کد 91301265

نمونه سئوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری 20 ساعت کد 91301265 تعداد مراحل آزمون الکترونیکی : 5 مرحله ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مهارتهای حرفه ای کار با رایانه 28 ساعت کد 92003079

مهارتهای حرفه ای کار با رایانه 28 ساعت کد 92003079

نمونه سئوالات مهارتهای حرفه ای کار با رایانه 28 ساعت کد 92003079 تعداد مراحل آزمون الکترونیکی : ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی 14 ساعت کد 92000981

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی 14 ساعت کد 92000981

نمونه سئوالات مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی 14 ساعت کد 92000981 تعداد مراحل آزمون الکترونیکی : ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری  16 ساعت کد 91707373

قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 16 ساعت کد 91707373

نمونه سئوالات قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 16 ساعت کد 91707373 تعداد مراحل آزمون الکترونیکی ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 24 ساعت کد 96004209

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 24 ساعت کد 96004209

نمونه سئوالات فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 24 ساعت کد 96004209 تعداد مراحل آزمون الکترونیکی : ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18