خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
دوره بدو خدمت معلمان (مهدوی و عصر فرا اندیشه و مرآت) 54 ساعت کد 91402409
دوره بدو خدمت معلمان (مهدوی و عصر فرا اندیشه و مرآت) 54 ساعت کد 91402409
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث 8 ساعت کد 92500718
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث 8 ساعت کد 92500718
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 16 ساعت کد 93601423
برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 16 ساعت کد 93601423
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 12 ساعت کد 91005612
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 12 ساعت کد 91005612
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
راهنمای سفیران سلامتی (زیج خود مراقبتی) 8 ساعت کد 92101731

راهنمای سفیران سلامتی (زیج خود مراقبتی) 8 ساعت کد 92101731

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون راهنمای سفیران سلامتی (زیج خود مراقبتی) ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
روانشناسی خانواده 12 ساعت کد 91301849

روانشناسی خانواده 12 ساعت کد 91301849

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون روانشناسی خانواده ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء 27 قرآن کریم 12 ساعت کد 99506579

تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء 27 قرآن کریم 12 ساعت کد 99506579

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح معرفت بسیجی 8 ساعت کد 94005626

طرح معرفت بسیجی 8 ساعت کد 94005626

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون طرح معرفت بسیجی ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی 32 ساعت کد 94004120

برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی 32 ساعت کد 94004120

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی ...
قیمت : 6,500 تومان6,175 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود